af Latka Nietkovic
Udenrigskorrespondent

Det amerikanske valg er overstået og har ført til stor undren blandt Trump-tilhængere, hvis manglende forståelse for basal regning og matematik har ført til en del frustration. Primært blandt tilhængerne selv. Denne situation har fået NGO’en Lærere Uden Grænser til at sætte ind i USA. Organisationens formand Arne Elizabeth Sørensen udtaler: ”Vores mission er at gå ind i områder hvor forudsætningerne for indlæring ikke er til stede i samme grad som i den udviklede del af verden, og hvor læring ikke prioriteres i lokalbefolkningen. Derfor sender vi nu lærere til Pennsylvania, Arizona og Nevada.” Det er dog ikke en ukompliceret mission som Lærere Uden Grænser er på tilføjer Arne Elizabeth Sørensen: ”Situationen med Trump-tilhængerne kompliceres af at mange af de berørte mangler én eller flere fingre eller tæer som følge af vådeskudsulykker og indavl. Dette gør at der skal laves individuelle læringsprogrammer for basal regning.”

Lærere Uden Grænser har tidligere været sendt til Jylland for at lære dem forskellen mellem ’en’ og ’et’, og har også været sat ind i Sydeuropa for at lære dem om begrebet tid. Begge missioner har dog været uden succes, men Arne Elizabeth Sørensen er ukuelig optimist. Han har allerede pakket materialer op til 3. klasses niveau, og regner med at kunne løfte Trump-tilhængerne op til et niveau hvor simpel procentregning også kan indgå i deres begrebsverden.

Flere organisationer træder til

Lærere Uden Grænser er ikke den eneste organisation der nu går ind i USA. Som støtte til Trump tager organisationen Ledere Uden Grænser også afsted. Foreningen vil hjælpe Trump med mental støtte i den svære situation som han er i. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ledere Uden Grænser, men det formodes at foreningens nyeste ambassadører Frank Jensen og Morten Østergaard vil blive sendt til Washington hurtigst muligt.